Alle indlæg skrevet af samme skribent

Tingenes tyranni

“Ejer du mere end tre ting, ejer tingene dig” Kinesisk ordsprog Vi har beskæftiges os med  et simplere liv ud fra forskellige vinkler. Bl.a.  at forenkle sit jordiske gods og dele tingene med andre. En slags indre psykologisk optik skal overvindes for at  erkende nødvendigheden at eje  mindst muligt. At eje ting er  i sig [...]

Vi kan ikke forandre verden med et hug

Hvis samfundet skal ændre sig, må det være gennem en politisk handling. Samtidig er vores valg i hverdagen vigtigt. Hvad bruges tiden til? Hvordan bor vi og hvad køber vi ind – mindre  konsum er også med i valget af en anden livsstil, der kan medvirke til  forandringer i  samfundet og verden. Vi har mulighed [...]

Gandhiansk alternativ

I forhold til Nehrus urbane og industrielle tanker for Indien stod Mahatma Ghandi for filosofiske tanker som ligner nutidens Simple Living.  Igennem organisationen AIVIA udviklede Ghandis ven Dr. Kumarappa  økonomiske teorier for tredie verdens lande. Teser som lagde bl.a.grunden til det vi kender som mikroøkonomi og Small is beautifull. Foreningen kritiserede industralisering, skovhugst og masseforbrug [...]

Blikdåseøkonomi

For at ha’ et overblik over hvad vi bruger på mad/husholdning lægges bonner i en  blikdåse. Hver måned opgør vi hvad, der er brugt. Indfører det i en notesbog. Sammenligner med andre udgifter, så vi har et billede af vores økonomi. Reflektion over ciffrene gør vi kan indkredse vores indkøbsvaner. Hvilke varer vi køber er [...]

Byhaver

I København N og i  Ballerup, er man ved at plante økologiske permakulturer i små vildtbede. Det er klimavenligt, miljørigtigt, bæredygtigt . Projekterne giver adgang til alle – både i anlægningsarbejdet, og høsten af afgrøder. Det handler om gratis mad til folk.  Her om permakulturer: … http://jordforbindelse.wordpress.com/fresh-2/fresh/  Stefansgade, København, Nørrebro: http://ibyen.dk/gadeplan/ECE1648955/graesroedder-anlaegger-koekkenhave-i-noerrebroparken/ Blog om kartoffelspande http://urbanagriculture.dk/?p=984 [...]

Repaircafeer – tilbud til at begrave smid-væk kulturen

I Amsterdam er der opstået et initativ med  Repair-cafeer , som  hjælp til  at reducere spild  mindre smide ud. En arbejdsløs mand, en pensioneret farmaceut og en møbelpolstrer istandsætter ved borde dækket med rødt gingham. Skruetrækkere og symaskiner står klar. Kaffe, te og cookies er  sendt rundt. Cafeideen opstod for 2 1/2 år siden blandt  [...]

Økosofi

Det at være grøn i sin livsfilosofi, var den norske filosof Arne Næss en ihærdig og inspirerende forfatter, der med sine artikler, foredrag og specielt i sin bog “Økologi, samfund og livsstil” indkredser, hvad et økologisk grundsyn er. Arne Næss’ position, er ud fra sin økologiske filosofi – kaldet økosofi T.  Næss var også dybt [...]

Faste og et enkelt liv.

Opstandelsen påskemorgen betyder et  nyt liv for os alle: Fasten handler om  “reflektion”, “påholdenhed” og  “enkelthed”. Et  enkelt liv at leve med mindre ting og forbrug kan åbne op til et  liv, som ikke er betinget af fysiske ting, og stimulanser. Give ting væk op til fasten bør ikke være en øvelse i selvafstraffelse blot [...]

Tanker om enkelhed.

Enkelhed handler om at have en rigtig  indfaldsvinkel til tingene. At være i stand til at nyde dem og bruge dem, men ikke ejes af dem. Der er både en indvendig og en udvendig enkelhed. Det indvendige har at gøre med hvordan jeg forholder mig  til mig selv. Ekstern: hvordan mine materielle forhold ser ud. [...]

Modvækst

Modvækst bog  af Serge Latouche. Glimrende beskrivelser af alternativer til rød og blå vækstmodeller. For at leve bedre drejer det sig om at producere og forbruge på en anden måde,.at producere bedre med mindre, idet man allerførst fjerner kilderne til spild (Fx. : brugt emballage, dårligt isolationsmateriale, vejtransportens forrang etc.) og ved at forlænge produkternes [...]