Alle indlæg skrevet af samme skribent

Folkets Supermarked

Så en udsendelse på DR 2: Arthurs Supermarked. Arthur blev inspireret af en art andelsbevægelse i U.S.A. hvor man opretter folkets supermarkeder. Aktiviteter, som skaber muligheder for billig og sund mad i lokalsamfundet. Supermarkedet er ejet af kunderne (andelshaverne). De fleste fra nærkvarteret. Scenariet er midt i et fattigkvarter i London, hvor pengene er små. [...]

Stilhed

Igennem mine  erfaringer fra kontemplation, meditation og sjælesorg har jeg oplevet stilhedens helse. Med mellemrum må jeg trække mig tilbage fra fra menneskelig kontakt og ydre aktiviteter. For alle  et  fundamentalt menneskeligt behov. Der er  brug for stilhed, tid til eftertænksomhed, mulighed for reflexion, være alene midt i hverdagens aktiviteter.  For at kunne fungere, leve, [...]

En luddits kvababbelser

På sin vis er jeg en luddit (maskinstormer). Tror, at en del af vores miljømæssige, økonomiske og åndelige krise er  fra den måde vi i de sidste århundreder i Europa,  i den vestlige verden har prioriteret  tekniske-industrielle fremskridt som lig med udvidet forbrug manifesteret med materielle goder,  varemæssigt, uddannelsesmæssigt og oplevelsesmæssigt. Et tiltrængt historisk  løft [...]

ModerJord og bærbar holdbarhed.

Jordens og sjælens overlevelse af fhv. biskop Martin Lönnebo & biolog Stefan Edman. Unitas Forlag 2009 Fra bogen: “Vi har forøget magten og dermed ansvaret, men næppe den personlige modenhed til at bære det, farligt! Vi har har byttet himlen ud med   jorden, men tilsyneladende tabt begge, bittert! Vi har fået flere penge, men [...]

Kødfri dag

Lederen af ​​FN-klimapanel, nobelpristageren Rajendra Pachauri, opfordrer verden til at starte med en nonflesh dag om ugen og derefter fortsætte til gradvist at skære ned på kødforbruget. Sidste sommer udgav FN miljøprogram en  rapport, hvori de konkluderer, at verdens store forbrug af kød og mejeriprodukter er uholdbart. For at redde verden fra sult og de [...]

Økologi og fødevaresikkerhed

Verden over mærker forbrugere dønninger af stigende fødevarepriser. Værst  for de fattigste i u-landene Finansiel spekulation i fødevarepriser fra banker og spekulanters side har forværret situationen for de af  verdens  fattige som går sultne i seng. For dem udgør udgifterne til mad det meste af deres husstandsbudgetter. De er sårbare over for udefra kommende diktater [...]

Opgør med vækstlogikken

Vores vestlige samfund er blindt, slingrende mod en uholdbar social, økonomisk og miljømæssige fremtid . Økonomiske kalkyler, vækstscenarier med slagord, som” gang i hjulene” dominerer til stadighed svarene på verdensøkonomiens deroute. Mantraet bliver sågar benyttet med slagord om “grøn vækst.”  Er som om økonomer og politikere , ja vi  alle tror,  der er 2 jordkugler. [...]

Forbrugstanker

For nogle kan shopping være en form for aktivitet. Ofte  hovedkuls ud til indkøbscenteret i weekends uden indkøb i tankerne. Ingen specifikke ting  vi skal købe. Pointen er bare at være der. Bare at kigge rundt og se hvad vi kan li’ at købe.  Selv nødvendige ture resulterer i at vi køber langt mere end [...]

Levemåder

Lev enkelt og retfærdigt i solidaritet med de fattige og marginaliserede. Prioriter  sandhed og kærlighed. Gør uretfærdighed synligt – vidn, og fortæl om disse uretfærdigheder. Fejre livets godhed, skønhed, dyd, ansvar og glæde. Praktiser fred, ikke-vold,   harmoni, fællesskab, frivilligt samarbejde, og en forsvarlig forvaltning af  skaberværket.. Sikre fair fordeling, subsidiaritet, økonomiske muligheder, retfærdighed og fødevaresikkerhed [...]

Økonomisk vækst – et helligt dogme.

Økonomisk vækst er et helle i den politiske debat – alt drejer sig om at få gang i  samfundshjulene . Ingen politiske partier sætter relevante spørgsmålstegn ved det herskende økonomiske paradigme.  As usual skal privatisering,  forbrug / vækst være svaret på krise, statsgæld og nye jobs. Finanskapitalen/ bankernes eskapader, som  har forårsaget den finansielle krise [...]