Alle indlæg skrevet af samme skribent

Fastetid

Skær ned på forbruget: Selvom det er krisetid, bliver der shoppet og købt ind, så der stadig kan tales om et overforbrug. Penge er adgangen til at nære egoismens trang til øjeblikkelig nydelse. Magtfuld og  besættende, men utilfredsstillende. Prøv at leve enkelt i den begrænsede tid, som fastens tid er . Skær ned på dit forbrug og bliv [...]

Konsumfælden

 Vi er viklet mentalt og adfærdsmæssigt ind i en konsumideologi , der helt dominerer vores liv.  En tysk, politisk teolog beskriver konsumismen i stærke vendinger. Hun kalder den for et fængsel, hvor grundstenene er globalisering og individualisering. Disse to størrelser forstærker hinanden: det globale markeds aktører har ikke interesse i det lokale sammenhæng; de sociale og økologiske netværk [...]

Skriv et brev

Det er nu fem år siden jeg lærte at benytte en computer. Første skridt var at sende emails og surfe rundt på utallige sider og fora.  Fundet en del ud af om min fars fødested i Polen. Om Sønderjylland, hvor jeg kom for dagens lys en menneskealder siden.  Aktiv på sociale fora.  Berigende på mange [...]

Om behovet for et ændret natursyn

Det at købe, eje/ forbruge  tvinger kloden i knæ, mener teologer, som vil have agtelse  og mådehold tilbage i samfundet i en  artikel i Kristeligt Dagblad. Charterrejser, lønforhøjelser og i det hele taget økonomisk vækst er efterhånden den eneste værdi, der tæller i den vestlige verden. Det mener blandt andre dr.theol. Ole Jensen, som netop er [...]

Genbrugssamfund

En bog om Husholdning på Landet fra 1940 sætter vores nuværende køb-og – smid væk i et dyster relief. Hjemmeproduktion i landbruget var udbredt i husholdninger fra 1500 til 1940′erne.  Der var et meget tæt forhold mellem husholdning, økonomi, arbejde/bedrift Husmoren skulle kunne udnytte de produkter hun fik fra bedriften, selv kunne producere visse andre og [...]

Advent

 Gader og butikker er nu juleudsmykket og glimtrer og lokker med sin glans. Mange kigger den vej, som dikteres af det kommercielle aspekt af julen.  Andre ser i adventskransens tændte lys et budskab om himlen og jorden mødtes ved at Jesus blev født i en fattig stald, overvandt dødens magter på et  kors. Jesu komme igen for at [...]

Mennonit humor

Mod til forandringer

Vores truende klimaforandringer er et symptom på en ikke-bæredygtig livsstil.  Produktionen vi udøver medvirker til et konstant overforbrug. Det  vi betragter som udvikling  skal sættes i relation til den økologiske  krise og  fødevarekrisen  i den  tredie verden. Hver syvende menneske i verden går sulten i seng på tom mave.  Priser på mad  stiger voldsomt p.g.a. af markedets [...]

Døden af brød alene

Det irationelle aspekt såsom litteratur, teater, myter, poesi og musik en vigtig del af det at være et helt og harmonisk menneske Senmodernitetens sprogbrug er entydigt præget af rationalitet, teknologi, managementstyring og økonomisk væxtlogik Eenstrenget og kommercielt optik; et materielt livssyn. En optik, som den   tyske teolog Dorothee Sölle kaldte ‘ døden af brød alene’. [...]

Yndefuld munterhed

Med hensyn til det enkle/ mådehold, som ikke sættes særligt højt i nutidens forbrugersamfund vil jeg citere forfatteren Hugo v. Rahner: “En af de vigtigste egenskaber er mådehold. Den er resultatet af en frygt  for, at ting eller redskaber skal ødelægges og ikke fremme eutrapelia (yndefuld munterhed) i forholdet mellem mennesker.” Mådehold  fortæller også noget [...]