RSS Feed for samværsamvær

Keep it simple – det må vel være det engelske motto for det-enkle-liv

En snestorm fejer hen over landet. det er ret hyggeligt, hvis man ikke skal noget, men kan være inden døre. Spise hjemmelavede vafler og hygge sig med ild i masseovnen, mens man kigger ud på sneen, der fyger ned fra taget og efter 10 minutter har slettet alle spor efter, at jeg lige har været [...]

Vi kan ikke forandre verden med et hug

Hvis samfundet skal ændre sig, må det være gennem en politisk handling. Samtidig er vores valg i hverdagen vigtigt. Hvad bruges tiden til? Hvordan bor vi og hvad køber vi ind – mindre  konsum er også med i valget af en anden livsstil, der kan medvirke til  forandringer i  samfundet og verden. Vi har mulighed [...]

Byhaver

I København N og i  Ballerup, er man ved at plante økologiske permakulturer i små vildtbede. Det er klimavenligt, miljørigtigt, bæredygtigt . Projekterne giver adgang til alle – både i anlægningsarbejdet, og høsten af afgrøder. Det handler om gratis mad til folk.  Her om permakulturer: … http://jordforbindelse.wordpress.com/fresh-2/fresh/  Stefansgade, København, Nørrebro: http://ibyen.dk/gadeplan/ECE1648955/graesroedder-anlaegger-koekkenhave-i-noerrebroparken/ Blog om kartoffelspande http://urbanagriculture.dk/?p=984 [...]

Repaircafeer – tilbud til at begrave smid-væk kulturen

I Amsterdam er der opstået et initativ med  Repair-cafeer , som  hjælp til  at reducere spild  mindre smide ud. En arbejdsløs mand, en pensioneret farmaceut og en møbelpolstrer istandsætter ved borde dækket med rødt gingham. Skruetrækkere og symaskiner står klar. Kaffe, te og cookies er  sendt rundt. Cafeideen opstod for 2 1/2 år siden blandt  [...]

Modvækst

Modvækst bog  af Serge Latouche. Glimrende beskrivelser af alternativer til rød og blå vækstmodeller. For at leve bedre drejer det sig om at producere og forbruge på en anden måde,.at producere bedre med mindre, idet man allerførst fjerner kilderne til spild (Fx. : brugt emballage, dårligt isolationsmateriale, vejtransportens forrang etc.) og ved at forlænge produkternes [...]

Folkets Supermarked

Så en udsendelse på DR 2: Arthurs Supermarked. Arthur blev inspireret af en art andelsbevægelse i U.S.A. hvor man opretter folkets supermarkeder. Aktiviteter, som skaber muligheder for billig og sund mad i lokalsamfundet. Supermarkedet er ejet af kunderne (andelshaverne). De fleste fra nærkvarteret. Scenariet er midt i et fattigkvarter i London, hvor pengene er små. [...]

En luddits kvababbelser

På sin vis er jeg en luddit (maskinstormer). Tror, at en del af vores miljømæssige, økonomiske og åndelige krise er  fra den måde vi i de sidste århundreder i Europa,  i den vestlige verden har prioriteret  tekniske-industrielle fremskridt som lig med udvidet forbrug manifesteret med materielle goder,  varemæssigt, uddannelsesmæssigt og oplevelsesmæssigt. Et tiltrængt historisk  løft [...]

Levemåder

Lev enkelt og retfærdigt i solidaritet med de fattige og marginaliserede. Prioriter  sandhed og kærlighed. Gør uretfærdighed synligt – vidn, og fortæl om disse uretfærdigheder. Fejre livets godhed, skønhed, dyd, ansvar og glæde. Praktiser fred, ikke-vold,   harmoni, fællesskab, frivilligt samarbejde, og en forsvarlig forvaltning af  skaberværket.. Sikre fair fordeling, subsidiaritet, økonomiske muligheder, retfærdighed og fødevaresikkerhed [...]

Konsumfælden

 Vi er viklet mentalt og adfærdsmæssigt ind i en konsumideologi , der helt dominerer vores liv.  En tysk, politisk teolog beskriver konsumismen i stærke vendinger. Hun kalder den for et fængsel, hvor grundstenene er globalisering og individualisering. Disse to størrelser forstærker hinanden: det globale markeds aktører har ikke interesse i det lokale sammenhæng; de sociale og økologiske netværk [...]

Skriv et brev

Det er nu fem år siden jeg lærte at benytte en computer. Første skridt var at sende emails og surfe rundt på utallige sider og fora.  Fundet en del ud af om min fars fødested i Polen. Om Sønderjylland, hvor jeg kom for dagens lys en menneskealder siden.  Aktiv på sociale fora.  Berigende på mange [...]