RSS Feed for økonomiøkonomi

Reklamer?

Kære Læsere   Som nogle af jer måske har opdaget, har bloggen været forsvundet fra ”sendefladen” et stykke tid. Det skyldes at hende der oprindeligt oprettede den ikke længere ønskede at stå for den. Der skal lyde en kæmpestor tak til dig, for dit arbejde med at få den op at stå og vedligeholde den!! [...]

Modvækst

Modvækst bog  af Serge Latouche. Glimrende beskrivelser af alternativer til rød og blå vækstmodeller. For at leve bedre drejer det sig om at producere og forbruge på en anden måde,.at producere bedre med mindre, idet man allerførst fjerner kilderne til spild (Fx. : brugt emballage, dårligt isolationsmateriale, vejtransportens forrang etc.) og ved at forlænge produkternes [...]

Økologi og fødevaresikkerhed

Verden over mærker forbrugere dønninger af stigende fødevarepriser. Værst  for de fattigste i u-landene Finansiel spekulation i fødevarepriser fra banker og spekulanters side har forværret situationen for de af  verdens  fattige som går sultne i seng. For dem udgør udgifterne til mad det meste af deres husstandsbudgetter. De er sårbare over for udefra kommende diktater [...]

Opgør med vækstlogikken

Vores vestlige samfund er blindt, slingrende mod en uholdbar social, økonomisk og miljømæssige fremtid . Økonomiske kalkyler, vækstscenarier med slagord, som” gang i hjulene” dominerer til stadighed svarene på verdensøkonomiens deroute. Mantraet bliver sågar benyttet med slagord om “grøn vækst.”  Er som om økonomer og politikere , ja vi  alle tror,  der er 2 jordkugler. [...]

Forbrugstanker

For nogle kan shopping være en form for aktivitet. Ofte  hovedkuls ud til indkøbscenteret i weekends uden indkøb i tankerne. Ingen specifikke ting  vi skal købe. Pointen er bare at være der. Bare at kigge rundt og se hvad vi kan li’ at købe.  Selv nødvendige ture resulterer i at vi køber langt mere end [...]

Økonomisk vækst – et helligt dogme.

Økonomisk vækst er et helle i den politiske debat – alt drejer sig om at få gang i  samfundshjulene . Ingen politiske partier sætter relevante spørgsmålstegn ved det herskende økonomiske paradigme.  As usual skal privatisering,  forbrug / vækst være svaret på krise, statsgæld og nye jobs. Finanskapitalen/ bankernes eskapader, som  har forårsaget den finansielle krise [...]

Flere danskere på deltid

Flere og flere danskere arbejder på deltid: http://nyhederne-dyn.tv2.dk/article.php/id-37163170:flere-danskere-g%C3%A5r-p%C3%A5-deltid.html Det er lidt pudsigt, i en tid, hvor det ellers er tidens mantra, at vi skal arbejde mere og mere. Det kunne da tyde på, at en del mennesker tjener mere, end de har brug for, ved et fuldtidsarbejde De prioriterer mere tid til sig selv og familien, [...]

Om behovet for et ændret natursyn

Det at købe, eje/ forbruge  tvinger kloden i knæ, mener teologer, som vil have agtelse  og mådehold tilbage i samfundet i en  artikel i Kristeligt Dagblad. Charterrejser, lønforhøjelser og i det hele taget økonomisk vækst er efterhånden den eneste værdi, der tæller i den vestlige verden. Det mener blandt andre dr.theol. Ole Jensen, som netop er [...]

Genbrugssamfund

En bog om Husholdning på Landet fra 1940 sætter vores nuværende køb-og – smid væk i et dyster relief. Hjemmeproduktion i landbruget var udbredt i husholdninger fra 1500 til 1940′erne.  Der var et meget tæt forhold mellem husholdning, økonomi, arbejde/bedrift Husmoren skulle kunne udnytte de produkter hun fik fra bedriften, selv kunne producere visse andre og [...]

vi der valgte livet ..

Måske kan vi om føje år ser tilbage på denne tid … som den tid hvor der store opbrud skete ! Hvor alting blev vendt op og ned , en tid med mange mennesker der vågnede op på mange forskellige planer , en tid hvor vi alle går ind og ud af bevidsthed.. en tid [...]