RSS Feed for samfundsamfund

Hvad nu hvis?

  Hvad nu hvis vi alle sammen kun købte økologiske og biodynamiske varer? Ved du godt, at hvis bare 5000 forbrugere ændrer adfærd, så kan man ændre vareudbuddet i butikkerne? http://www.okologi.dk/   Hvad nu hvis vi tog demokratiet dybt alvorligt, og gav børn stemmeret? https://www.youtube.com/watch?v=TQmz6Rbpnu0   Hvad nu hvis; alle genbrugte det, andre ikke gad [...]

Købestop

For snart et stykke tid siden læste jeg om en ny bevægelse. Den kaldes Non-Shopping eller Stop Shopping. http://www.metroxpress.dk/nyheder/kbestop-er-en-form-for-befrielse/KObman!D5DxgLTZyOQU/ Det er da meget positivt, at der nu igen er fokus på emnet, nu i ny klædedragt og nye sammenhænge. Nu er det på Facebook, man mødes .. http://www.facebook.com/groups/434620569925981/?fref=ts Men det kan mærkes, også på denne [...]

Nordisk bæredygtigt fællesskab

Har fået denne henvendelse fra en af vore læsere, den viderebringes hermed uredigeret til fri afbenyttelse Vi er en lille gruppe der brænder for idéen om et fællesskab bygget op omkring økologi, et naturnært liv samt for traditionel nordisk almuekultur (med inspiration fra det norrøne). Vi vil gerne opbygge en lille bygd/landsby hvor vi kan [...]

Vi kan ikke forandre verden med et hug

Hvis samfundet skal ændre sig, må det være gennem en politisk handling. Samtidig er vores valg i hverdagen vigtigt. Hvad bruges tiden til? Hvordan bor vi og hvad køber vi ind – mindre  konsum er også med i valget af en anden livsstil, der kan medvirke til  forandringer i  samfundet og verden. Vi har mulighed [...]

Gandhiansk alternativ

I forhold til Nehrus urbane og industrielle tanker for Indien stod Mahatma Ghandi for filosofiske tanker som ligner nutidens Simple Living.  Igennem organisationen AIVIA udviklede Ghandis ven Dr. Kumarappa  økonomiske teorier for tredie verdens lande. Teser som lagde bl.a.grunden til det vi kender som mikroøkonomi og Small is beautifull. Foreningen kritiserede industralisering, skovhugst og masseforbrug [...]

Økosofi

Det at være grøn i sin livsfilosofi, var den norske filosof Arne Næss en ihærdig og inspirerende forfatter, der med sine artikler, foredrag og specielt i sin bog “Økologi, samfund og livsstil” indkredser, hvad et økologisk grundsyn er. Arne Næss’ position, er ud fra sin økologiske filosofi – kaldet økosofi T.  Næss var også dybt [...]

Modvækst

Modvækst bog  af Serge Latouche. Glimrende beskrivelser af alternativer til rød og blå vækstmodeller. For at leve bedre drejer det sig om at producere og forbruge på en anden måde,.at producere bedre med mindre, idet man allerførst fjerner kilderne til spild (Fx. : brugt emballage, dårligt isolationsmateriale, vejtransportens forrang etc.) og ved at forlænge produkternes [...]

Folkets Supermarked

Så en udsendelse på DR 2: Arthurs Supermarked. Arthur blev inspireret af en art andelsbevægelse i U.S.A. hvor man opretter folkets supermarkeder. Aktiviteter, som skaber muligheder for billig og sund mad i lokalsamfundet. Supermarkedet er ejet af kunderne (andelshaverne). De fleste fra nærkvarteret. Scenariet er midt i et fattigkvarter i London, hvor pengene er små. [...]

En luddits kvababbelser

På sin vis er jeg en luddit (maskinstormer). Tror, at en del af vores miljømæssige, økonomiske og åndelige krise er  fra den måde vi i de sidste århundreder i Europa,  i den vestlige verden har prioriteret  tekniske-industrielle fremskridt som lig med udvidet forbrug manifesteret med materielle goder,  varemæssigt, uddannelsesmæssigt og oplevelsesmæssigt. Et tiltrængt historisk  løft [...]

Anstødelige bryster

Der er porno her og der og alle vegne også i børneøjenhøjde uden at nogen siger noget til det. Men en kvinde der bruger sine bryster til det de blev skabt til, nemlig at amme sit barn, er pludselig vildt anstødelig og skal helst holde sig hjemme og ikke gå på café, da slet ikke [...]