RSS Feed for Simple LivingSimple Living

Faste og et enkelt liv.

Opstandelsen påskemorgen betyder et  nyt liv for os alle: Fasten handler om  “reflektion”, “påholdenhed” og  “enkelthed”. Et  enkelt liv at leve med mindre ting og forbrug kan åbne op til et  liv, som ikke er betinget af fysiske ting, og stimulanser. Give ting væk op til fasten bør ikke være en øvelse i selvafstraffelse blot [...]

Tanker om enkelhed.

Enkelhed handler om at have en rigtig  indfaldsvinkel til tingene. At være i stand til at nyde dem og bruge dem, men ikke ejes af dem. Der er både en indvendig og en udvendig enkelhed. Det indvendige har at gøre med hvordan jeg forholder mig  til mig selv. Ekstern: hvordan mine materielle forhold ser ud. [...]

Modvækst

Modvækst bog  af Serge Latouche. Glimrende beskrivelser af alternativer til rød og blå vækstmodeller. For at leve bedre drejer det sig om at producere og forbruge på en anden måde,.at producere bedre med mindre, idet man allerførst fjerner kilderne til spild (Fx. : brugt emballage, dårligt isolationsmateriale, vejtransportens forrang etc.) og ved at forlænge produkternes [...]

ModerJord og bærbar holdbarhed.

Jordens og sjælens overlevelse af fhv. biskop Martin Lönnebo & biolog Stefan Edman. Unitas Forlag 2009 Fra bogen: “Vi har forøget magten og dermed ansvaret, men næppe den personlige modenhed til at bære det, farligt! Vi har har byttet himlen ud med   jorden, men tilsyneladende tabt begge, bittert! Vi har fået flere penge, men [...]

Simple living i marsken

Simresuppe, solnedgang og sort sol, var overskriften på et skønt tilbud til en gylden dag i marsken mellem Ribe og Tønder ved Søndernæsgård. www.soendernaesgaard.dk Min søn og jeg kørte sydpå en fredag eftermiddag. Barnet brokkede sig det halve af vejen, for han var 2 gange tidligere blevet slæbt med til Sønderjylland for at se sort sol [...]

Opgør med vækstlogikken

Vores vestlige samfund er blindt, slingrende mod en uholdbar social, økonomisk og miljømæssige fremtid . Økonomiske kalkyler, vækstscenarier med slagord, som” gang i hjulene” dominerer til stadighed svarene på verdensøkonomiens deroute. Mantraet bliver sågar benyttet med slagord om “grøn vækst.”  Er som om økonomer og politikere , ja vi  alle tror,  der er 2 jordkugler. [...]

Levemåder

Lev enkelt og retfærdigt i solidaritet med de fattige og marginaliserede. Prioriter  sandhed og kærlighed. Gør uretfærdighed synligt – vidn, og fortæl om disse uretfærdigheder. Fejre livets godhed, skønhed, dyd, ansvar og glæde. Praktiser fred, ikke-vold,   harmoni, fællesskab, frivilligt samarbejde, og en forsvarlig forvaltning af  skaberværket.. Sikre fair fordeling, subsidiaritet, økonomiske muligheder, retfærdighed og fødevaresikkerhed [...]

Fastetid

Skær ned på forbruget: Selvom det er krisetid, bliver der shoppet og købt ind, så der stadig kan tales om et overforbrug. Penge er adgangen til at nære egoismens trang til øjeblikkelig nydelse. Magtfuld og  besættende, men utilfredsstillende. Prøv at leve enkelt i den begrænsede tid, som fastens tid er . Skær ned på dit forbrug og bliv [...]

Konsumfælden

 Vi er viklet mentalt og adfærdsmæssigt ind i en konsumideologi , der helt dominerer vores liv.  En tysk, politisk teolog beskriver konsumismen i stærke vendinger. Hun kalder den for et fængsel, hvor grundstenene er globalisering og individualisering. Disse to størrelser forstærker hinanden: det globale markeds aktører har ikke interesse i det lokale sammenhæng; de sociale og økologiske netværk [...]

Naturens spisekammer

Min søn er 10 år og går i 4. klasse og de er ved at læse Børnene i Kragevig af Bodil Bredsdorff, det er en utrolig smuk bog. Her er nogle visdomsord bedstemoren giver sit barnebarn: ”Der findes to slags mennesker i verden. Nogle siger, at det er de onde og de gode. Men sådan [...]