Grønne aktiviteter

Denne blog omhandler to forskellige ting, først en mulighed for at søge støtte til Bæredygtinge aktiviteter og dernæst et link til Agenda 21 netværket, som det også er spændende at stifte bekendskab med.

Nedenstående er sakset fra LinkedIn og Ministeriet for fødevare, landbrug og fiskeri. Håber der er nogen af jer aktive miljø-mennesker derude, som kan have glæde af muligheden for at søge penge til jeres projekter.

GUDP = Bæredygtighed + Effektivitet + Værdiløft

Bæredygtighed er fokus på miljø, klima, fødevaresikkerhed, sundhed, dyrevelfærd, ar-bejdsmiljø og etik. Bæredygtighed er en kilde til højere værdi gennem øget ressourceef-fektivitet

 

Effektivitet og produktivitet i produktion og proces øger konkurrencedygtighed, vækst og udnytter ressourcerne optimalt og bæredygtigt

 

Værdiløft indtænkes i alle værdikædens led. Værdiløft opnås gennem høj kvalitet, mar-kedsudvikling, effektivitet, vækst og bæredygtighed

 

GUDP – et erhvervsstøtteprogram til grønne udviklings- og demonstrations projekter indenfor fødevareerhvervet. Der er informationsmøde i Torvehallerne, Vejle den 26. februar kl. 10-14 og torsdag den 28. februar i København.

                       

Indkaldelse af ansøgninger under Grønt Udviklings- og…

Ansøgningsfrist er den 27. marts 2013 kl. 12:00

 

—————————————————————————————-

 

Herunder kan du finde et link til landets Agenda 21 kontorer, som holder årsmøde d. 5. april på Grønt IDÉcenter på biblioteket i Gladsaxe.

Agenda Netværket arbejder for miljø, borgerinddragelse og integration.

http://www.la21centre.dk/site/forside/

 

Håber du får en fantastisk uge

De bedste hilsner fra SusieQ

 

Skriv den første kommentar

Trackback

RSS-feed til dette indlægSkriv din kommentar: