Hvad nu hvis?

 

Hvad nu hvis vi alle sammen kun købte økologiske og biodynamiske varer?

Ved du godt, at hvis bare 5000 forbrugere ændrer adfærd, så kan man ændre vareudbuddet i butikkerne?

http://www.okologi.dk/

 

Hvad nu hvis vi tog demokratiet dybt alvorligt, og gav børn stemmeret?

https://www.youtube.com/watch?v=TQmz6Rbpnu0

 

Hvad nu hvis; alle genbrugte det, andre ikke gad bruge længere, og selv gav deres ting væk, når de var blevet færdige med dem?

På Randbøldal museet, inviterer frivillige til genbrugsmarked d. 24. & 25. marts. Se mere her http://www.vejleegnensmuseer.dk/arrangement_marts2012.htm

 

Hvad nu hvis; alle forlag tænkte sig om, og kun udgav bøger der var til gavn og glæde for helheden?

Har lånt nogle bogtitler fra http://www.plantarum.dk/ da jeg tænker, at flere af jer, vil finde dem interessante, se mere nederst i blogindlægget.

 

Hvad nu hvis alle kunne gå glade og mætte i seng hver aften?

Hvad hvis vi alle lærte at samle frø og dyrke grøntsager?

http://seedfreedom.in/declaration/ & http://www.navdanya.org/ & http://www.froesamlerne.dk/

 

Hvad nu hvis al transport var muligt på et ‘brændstof’ lavet af havvand?

Hvad nu hvis vi gav hinanden et lift, når vi skulle nogen steder?

Hvad nu hvis alle parcelhuskvarterer deltes om deres haveredskaber og maskiner?

 

Hvad nu hvis vi blev bevidste om, at det rent faktisk er godt rent drikkevand, vi skyller vores afføring ud med?

http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=3287

Hvad nu hvis alle skoler arbejdede frem mod, at styrke det enkelte barns helt unikke evner, og støttede børns opfindsomhed og udforsker trang?

 

Hvad nu hvis alle lærte at give en hånd med, når nogen havde brug for ekstra støtte?

Hvad nu hvis ingen ville acceptere, at børn ikke trives på grund af mobning?

Hvad nu hvis alle gravide fik den støtte de har brug for, for at udvikle den optimale tilknytning til deres nyfødte barn?

Hvad nu hvis alle nybagte mødre fik omsorg og hjælp til, at amningen fungerer før de bliver sendt hjem? Hvad nu hvis børn kun oplevede kærlige hænder i deres opvækst.

https://www.youtube.com/watch?v=OPSAgs-exfQ

Hvad nu hvis vi turde stille flere spørgsmål, undre os højlydt over de ting der er ulogiske, uretfærdige, eller bare stik imod sund fornuft?

Du ønskes en rigtig dejlig søndag

fra SusieQ

Hvad nu hvis; mennesker der havde en fællesdrøm om en bedre og mere bæredygtig verden kunne finde hinanden og turde bygge noget op sammen?

The Vegetable Gardeners’ Guide to Permaculture” af Christopher Shein
Dyrk din have efter permakultur     principper, der er ikke så lang vej, hvis din køkkenhave allerede er dyrket     økologisk. The Vegetable Gardener’s Guide to Permaculture giver dig     metoderne, så du kan leve og dyrke i harmoni med omgivelser og natur. Først     om indretning af haven, om udnyttelse af plads, vigtigt er at din jord er     næringsrig og sund, glem ikke at haven også skal være smuk, dyrk ikke kun     frugt og grønt, bland også med dekorative elementer. Guiden giver også     mange praktiske dyrkningsråd, fremstilling af flydende gødning, stativ til     klatreplanter og høst af frø og så er vejen banet for et bæredygtigt,     økosystem i baghaven, der kan forsyne din husholdning med alt muligt frugt     og grønt.

 

“The Ultimate Guide to Permaculture” af Nicole Fairies
The Ultimate Guide to Permaculture     viser dig vejen bæredygtig livsførelse og selvforsyning, efter simple     principper bliver en række forhold gennemgået, økologisk dyrkning, grøn     energy, regnvands opsamling, husdyrhold. Også sociale forhold og     samarbejder er en del af den permanente kultur, guiden giver eksempler på     samarbejder i landsbyen, i fælleshaver, det handler om bedst at udnytte     alle ressourcer. Bogen er også fyldt med mange praktiske tips og     anvisninger om forlængelse af dyrkningssæsonen, design af bede med     spiselige sammenplantninger. Selv på et lille jordareal kan man opnå stor     grad af selvforsyning, det er ikke nødvendigt at flytte på landet, også i     byen kan baghaven opdyrkes, alle kan indføre permakulturens principper i     eget liv.

 

“The Permaculture Handbook” af Peter Bane
Få permakulturen ind i hverdagen, tænk     på hvor mange fødevarer der kunne dyrkes hvis byens græsplaner blev pløjet     op. The Permaculture Handbook er en guide til at indføre økologisk levevis     med mad, bolig og energiforsyning. Lær metoderne, pas jorden godt, dyrk     lokalt, nedsæt dit behov for fossile brændstoffer og udnyt affald, det kan     skabe værdi. I 4 aktuelle historier fra gårde og gartnerier fortælles om     økosystemer, arbejdet, markeder og strategier. Håndbogen er illustreret med     tegninger, farvefotos fra de 4 ejendomme og mange sorthvide af afgrøder,     installationer til fx opsamling af vand, der er mange måder til at leve     godt for færre penge. Forord af David Holmgren en af permakulturens fædre.

 

Skriv den første kommentar

Trackback

RSS-feed til dette indlægSkriv din kommentar: