Stilhed

En vigtig dimension i virkeliggørelsen af et enkelt og smukt liv,
er baseret på stilhedens refleksion.

Prøv at stille dig selv spørgsmålet:er jeg tilfreds med mit liv?
Ofte er vort liv domineret af hektisk aktivitet,stress og uro.
Måske er vor hverdag også præget af overforbrug og materiel
behovstilfredstillelse.

Et kodeord for at forandre ovennævnte situationer kan være,
at stoppe op,foretage et valg – et fravalg.

En proces der kan blive begyndelsen til selvindsigt og dermed
et mere harmonisk liv.
Processens indhold er nedpriotering af ens hidtige rastløse livsstil
til stilhed,ro i sit sind.Stilhed og reflektion er for mange en ny og anderledes måde at betragte tilværelsen på.Eller rettere sagt:ens
optik bliver rettet indad.

Denne sjælelige focusering kan i begyndelsen virke truende og hård.
I stilheden vil tankerne sikkert kredse om ens “sår” på sjælen.
“Sår” der vil dukke op på overfladen.Erfaringer fra ens liv,hvis rigtige
betydning man aldrig har forstået kommer frem;smertelige oplevel -
ser,som aldrig er blevet bearbejdet.Stærke følelser,såsom svigt, had,
angst og sårbarhed.Et scenario af erindringer,følelser og afmagt,
der bliver gennemlevet i en sand odysee i fortrængningens dybe ocean.Når disse sønderbrudte fragmenter bliver sat ind i efterbear -
bejdelsens sfære,fremkommer en slags katharsis,en erkendelse.

Erkendelsen,indsigten påpeger,at ens hidtidige fortravlede hverdag
ofte var et symptom på fortrængning på det der gjorde ondt i livet,
og som man ikke turde “se i øjnene”.

Leif

Skriv den første kommentar

Trackback

RSS-feed til dette indlægSkriv din kommentar: