Mystik og engagement

Annika Spalde fhv. katolik, Var sygeplejerske i slumkvarterer i Latinamerika.
Nu engageret diakon i den Svenska Kyrkan og ikke-voldsaktivist, medlem af Plovskærgruppen Bread no Bomb. Siddet et år i fængsel i England pga. forsøg på destruktion af atom-raket-
hovedramper på en militærbase. Bor i et Catholic Worker kommunitet i Hammarkullen i Sverige.

‘At være en mystiker handler om at lade Guds passion for livet blive til min egen’, skriver hun i
sin bog: Ett brinnande hjärta: Om mystik och engagemang. (ISBN:526-3153)

‘At erfare Guds Ånds nærvær i alt og alle, og lade denne viden få konsekvenser for hvordan jeg
lever mit liv’- er passionen skriver Annika Spalde.

Mystik er ikke bare for munke og nonner; det er en livsvej som vi alle kan vælge. I hendes bog
udforskes, hvad en optik ud fra mystik kan betyde for almindelige kvinder og mænd i verden.

Hvordan erfarer vi Guds nærvær som vi har inden i os? Den mystiske tradition lærer os, at Gud
er nærværende i verden!

Hvad betyder det for hvordan vi forholder os til skabelsen med alle dets levende væsener
- mennesker og dyrene, og sådan set også naturen?

Hvordan kan vi lade empati og engagement for retfærdighed præge vort liv og så praktisere mystiken i praxis ved handling?

Annika Spalde fremhæver i sin bog specielt kvinder, som har gået mystikens vej. Julian af Norwich- Mechtilde af Magdeburg, hjælper os at forstå hvad det er at leve åbent for Guds kærlighed til skabelsen.

Bogen indeholder også mange øvelser, som hjælper læseren at praktisere åndelighed i hverdagen,
øvelser som styrker en holdning af nærvær i nuet, omsorg og kamp for livet, hvor det trues med ødelæggelse.

1 kommentar

Trackback

Kommentar(er)

 1. Credit Card, 2/4-2024 kl. 8.09

  “Hello,
  I hope this message finds you well. I recently came across your website and wass impressed
  by the valuable content you provide to your readers.
  I wanted to reach out to you because I believe that our platform, ShareAnywhere.io, aligns well with the interests of your audience.
  ShareAnywhere.io is a versatile file sharing platform tht allows users to upload and share various filee types, including documents, images, music,
  and videos, securelly and conveniently from anywhere.
  Given tthe relevance of our platform tto your content
  and audience, I would like to propose the possibility of featuring ShareAnywhere.ioon your website.
  A bazcklink to ShareAnywhere.io within one of your articles or
  resource pages would not only provide youhr audience with access to a useful tooll for fille shring
  but also contribute to thee enhancement of your content by offering additional value.

  I am more than happy to provide you with anny additional information about our platform or
  collaborae with you in any waay that suits your preferences.

  Thank you for considering this opportunity, and I look foirward to hearing from you soon.
  Best regards,
  Admin ShareAnyWhere.io
  ShareAnywhere.io”

RSS-feed til dette indlægSkriv din kommentar: