Grøn Omsorg

Green Care modellen inkluderer landbrug og havebrug som behandling og terapi.
Det omhandler tilbud til at skabe nogle rammer for en større inklusion af af mennesker,
der ellers har problemer med at passe ind i den gængse normalitetskasse.

Miljøer i landbrugsregie, hvor sociale opgaver tilknyttes til indragelse af udviklingshæmmede, unge med autisme,
psykisk syge adfærdsvanskelige børn er basis i grøn omsorg.
En tradition vi kende fra middelalderens klosterhospitaler med landbrug eller haver, der bevirkede mental helse for patienternes legeme og sjæl.
Sanatorierne for tuberkulose og andre.
Forrige århundrets åndsvage og psykiatriinstitutioner ved skov og vand.

Herhjemme er bl.a. Levefællesskabet Hertha og Pionergruppen på Kragebjerg pionerer for dette arbejde blandt unge.
udviklingshæmmede, sat ind i et socialt
iog menneskeligt fællesskab med arbejde i bageri, landbrug og terapi med dyr

Ovenstående er også et tværfagligt samarbejde for forskere fra hele Europa.
Green Care in Agriculture beskriver og definerer hvad landbrugets force i arbejdet med udsatte og skrøbelige
menneskers velbefindende kan være.
Behov for at udvikle og dokumentere af nye fællesskabsmetoder og validere disse ‘behandlingsmetoder’.
At skabe ad politisk vej rammer for behandling af samfundets udsatte på forsvarlig og økonomisk bæredygtig vis.
Focus er rettet på det lokale samfund i landdistrikterne via landbrugproduktion etc.  Støttejob for bla psykisk sygesent udviklede
 men også for demente borgere, der vil have gavn af fx sansehaver osv. Fysisk handicappede børn og unge kan have gavn af hesteterapi og i det hele taget omgangen med landbrugets dyrehold..
I Norge ere der 300 afdelinger af disse landbrug enten selvejende/kommunale
Green Care er også ‘multfunktionelle’ landbrug’, men inden for begrebet er også haveterapi, terapi støttet af dyr,
vildmarksterapi og økoterapi.

Naturen benyttes via aktiviteter såsom psykoterapi, hvor naturen bruges som ramme og værktøj for almindelige helsebringende daglige aktiviteter og undervisning

Skriv den første kommentar

Trackback

RSS-feed til dette indlægSkriv din kommentar: